شما اینجا هست:

متن آهنگ چقدر تنهام علیشمس و مهدی جهانی