شما اینجا هست:

متن آهنگ خفگی مهراب و کمال برکاتی ❤️