شما اینجا هست:

متن آهنگ حالم خوش نیست روزبه بمانی