شما اینجا هست:

متن آهنگ تو بگی بله حله سروش هامون ❤️