شما اینجا هست:

متن آهنگ تو به من مدیونی سعید آسایش