شما اینجا هست:

افشین سیاهپوش آهنگ با من چیکار کردی ❤️