سبحان عابد و حامد داد خدایی آهنگ حس ✔️

آهنگ جدید و بسیار زیبا از سبحان عابد و حامد داد خدایی به اسم حس

+ متن آهنگ


sample11


فرمت : Mp3 / کيفيت : 320Kbps

Download

فرمت : Mp3 / کيفيت : 128Kbps

Download

 

متن آهنگ جدید سبحان عابد و حامد داد خدایی حس

باز سره صبحه دلم غروره

یه حس میگه تلخیا همش دروغه

میگه لبخند بزن که خوبی نزدیکه

میگم خستم میترسم چشا سنگینه

میگی سکوت فقط حس داشته باش

به شبنم رویه گل چشم داشته باش

میگم سیگار رو لب از غمه میگی اینجا خوبیو بدیاش در همه

گفتم از کجا اومدم به کجا میرم

گفت کم فک کنی واست خدا میشم

گفتم ببین ترکه دسته پیرمردو

دلایی که تو سرما پینه بستو

گفت هر جا که من باشم غم میپره

اونکه قمار نکنه اینجا کم میبره

گفتم اسمتو بگو من اهل ریسکم

گفت من شادی ام ولی هرزه نیستم

آخرین گل خشک نمیشد رویه شاخه هیچ وقت

چون ندیدی مثه ما تو صدها سالها بیشتر

گل تو گلدون پشته شیشه

باغبونش باش همیشه

هر چقدر ستایشم شه

از خوبیاش کم نمیشه

کله زمین دل بستن بهش افتخار شد هر لبخندش

خوش بو خوبو شادو شاداب اما تنهاییش رفت از دستش

زیباییش از اجباری بود که لحظه هاش تویه تکراری خوب

وجودش تویه دنیا امدادی بود فهمید مشکلش یکتایی بود

زد تو خال مثه یه تک تیر انداز

حرفاش قشنگ بود تغییرم داد

تصمیم از ماست قشنگ یا زشت

خوب گوش کن میکنم قشنگ بازش

که زندگی فقط از نگاه توئه

جلو آینه وایستا بکن نگاه به خودت

فریاد بزنو صدایه خدا باش

از تمومه انگلایه دورت جدا باش

از تمومه انگلایه دورت جدا باش

هدف داشته باش به سردیا بخند

چشم رو خوبی بازو رو تلخیا ببند

عمیق نگاه کن تو عینه سادگی

دریاست دلت بده دل به عاشقی

کامل باش با یه فکر مثبت

پس پیشه به سویه خیر مطلق

پس پیشه به سویه خیر مطلق

آخرین گل خشک نمیشد رویه شاخه هیچ وقت

چون ندیدی مثه ما تو صدها سالها بیشتر

گل تو گلدون پشته شیشه باغبونش باش همیشه

هر چقدر ستایشم شه از خوبیاش کم نمیشه

کله زمین دل بستن بهش

افتخار شد هر لبخندش

خوش بو خوبو شادو شاداب اما تنهاییش رفت از دستش

زیباییش از اجباری بود که لحظه هاش تویه تکراری خوب

وجودش تویه دنیا امدادی بود

فهمید مشکلش یکتایی بود

 00:0000:0000:00