♥●•٠·˙تــو را مـن دوسـت میــدارمــ ♥●•٠·˙

نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[center:3cf08be1b4][COLOR=#000000]هــَــوَس کــَرده اَم کـِـهـ تــو باشـــےمــَن باشــَ مُ هیــچ کــَـس نـَـباشــَـ د
آنگــــاهـ داـغ تــَرین آغوش ـهـآ رـآ اَز تـَـنــَتــــ...
وَ شیریـــن تــَـرین بوســـِــهـ ـهآ رـآ اَز لــَـبانــَتــــ...
بیـــرون میــــکــِشیــدَمــ
بــِـهـ تلافـــے ـه تــَــمامِ روزهآیــے کــِــهـ ...
میــــخواهــَــمــَتـــُــ نیستـــــے...[/COLOR][/center:3cf08be1b4][center:3cf08be1b4][COLOR=#000000]
[/COLOR][/center:3cf08be1b4][center:3cf08be1b4][img:3cf08be1b4]http://shahrivar.tak3dafc.ir/modules/Forums/images/smiles/15.gif[/img:3cf08be1b4][COLOR=#000000]
[/COLOR][/center:3cf08be1b4]


منــــُ دلـــ دیگهـ آخــر کاریمــ ..

با کسی دیگهـ کاری نداریمــــــ .......
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[COLOR=#4f6128]خـــــــــــاطرات خــــــــــیلی عـــــــــجیبند!!!!
گــــــــــاهی اوقــــــــات
مــــــــــی خندیم ... بــــه روزهـــــــایی کـــــــه گــــــــریه
مـــــــی کردیم ...
گــــــــــاهی گــــــــــریه مـــــــــی کنیم ... بـــــــه
یــــــاد روزهــــــــایی کــــــــــه مــــــــــی خندیدیم!!![/COLOR]
منــــُ دلـــ دیگهـ آخــر کاریمــ ..

با کسی دیگهـ کاری نداریمــــــ .......
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[center:5762213c26][img:5762213c26]http://shahrivar.tak3dafc.ir/modules/Forums/images/smiles/15.gif[/img:5762213c26][/center:5762213c26]
منــــُ دلـــ دیگهـ آخــر کاریمــ ..

با کسی دیگهـ کاری نداریمــــــ .......
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[COLOR=#632423][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4]وقتی [/SIZE][/font:fdaea4abec][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4]"[/SIZE][/font:fdaea4abec][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4]مجازی[/SIZE][/font:fdaea4abec][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4]"[/SIZE][/font:fdaea4abec][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4] [/SIZE][/font:fdaea4abec][/COLOR][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4][COLOR=#c00000]دل [/COLOR][/SIZE][/font:fdaea4abec][COLOR=#632423][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4]بستی!
[/SIZE][/font:fdaea4abec][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4]مجازی[/SIZE][/font:fdaea4abec][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4] وابسته شدی!
و [/SIZE][/font:fdaea4abec][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4]"مجازی"[/SIZE][/font:fdaea4abec][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4] [/SIZE][/font:fdaea4abec][/COLOR][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4][COLOR=#ff0000]عاشق[/COLOR][/SIZE][/font:fdaea4abec][COLOR=#632423][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4] شدی ...

منتظر روزی باش که ...


[/SIZE][/font:fdaea4abec][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4]"واقعی"[/SIZE][/font:fdaea4abec][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4] [/SIZE][/font:fdaea4abec][/COLOR][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4][COLOR=#c00000]دل[/COLOR][/SIZE][/font:fdaea4abec][COLOR=#632423][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4] بکنی!
[/SIZE][/font:fdaea4abec][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4]"واقعی"[/SIZE][/font:fdaea4abec][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4] بُـغض کنی!
و [/SIZE][/font:fdaea4abec][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4]"واقعی"[/SIZE][/font:fdaea4abec][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4] [/SIZE][/font:fdaea4abec][/COLOR][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4][COLOR=#ff0000]تنها[/COLOR][/SIZE][/font:fdaea4abec][COLOR=#632423][font=Book Antiqua:fdaea4abec][SIZE=4] بمونی ...[/SIZE][/font:fdaea4abec][/COLOR]
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[COLOR=#000000]ایــن روزهــا...

زل مـی زنـم تــوی چشـــمانم

خـودم را بهــــانـهـ مـی كنــــم بـرای خــندیـدن

قــدم مـی زنــم پــابهـ پــای خـــودم

و...

دســـتم دســـتـ دیگــرم را مـی گیــــرد

تــــا گـــــم نشـــــــــوم

مـــیان اینهـــــــــــــــــمهـ تنهــــــایی

حس خوبیست...
.
.[/COLOR]
منــــُ دلـــ دیگهـ آخــر کاریمــ ..

با کسی دیگهـ کاری نداریمــــــ .......
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[COLOR=#000000]مے دآنے ؟

مـטּ هنـوز همـ دَر پـس ِ

تمآمـ اتفـآق هآیے ڪه نیفتآده انـد مے شڪنمـ ...

چشمـ هآیت رآ ببـَنـد !

گـوش ڪـטּ !

دُخترڪے دلش رآ بغـَل گرفتـہ

وَ زیـر آوار ٍ بغض هآے فـُرو ریختـہ اش ،

جـیغ مے ڪشـَد ...[/COLOR]
منــــُ دلـــ دیگهـ آخــر کاریمــ ..

با کسی دیگهـ کاری نداریمــــــ .......
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[COLOR=#000000]احساس است…
مزرعــــه که نیست
هـــــی شخـــمش میـــــزنی لعنتــــــی…![/COLOR]
منــــُ دلـــ دیگهـ آخــر کاریمــ ..

با کسی دیگهـ کاری نداریمــــــ .......
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[COLOR=#000000]فِکـــرَتـــــ اَز سَـــَرمـ اُفتـــاد ...
بِـهـ هَمیـــنـ راحَتــیـــ !!
نـَـهـ آسمــانـ بِــهـ زَمیـــنـ آمَــد و نَــهـ دُنیـــا تیـــرِه و تــار شُــد ..
ســادِه تـَـر اَز آنچِـــهـ کِــهـ فِکـــرَشـ را میـ کَـــردَمـ اَز سَـــرمـ اُفتـــادیـ !!
اُفتـــادیـ دُرُستـــــ وَسَــطِ چَشمــانَــمـ ..
بــا هَـــر قَطـــرِه اَشکَـــمـ فُـــرو مـیـ ریـــزیـ ...
وَ عـاقِبَتـــــ تَمـــامـ میـ شَـــویــ !!
تَمــامـ میـ شَـــویــ !!
وَ ...
تـَـــــمــــــامــــ میــــ شَــــــــوَمـــــــ ...!!![/COLOR]
منــــُ دلـــ دیگهـ آخــر کاریمــ ..

با کسی دیگهـ کاری نداریمــــــ .......
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[COLOR=#000000]بعضـــی وقــــت هـــا چـــیـــزی
مـــیـــنــویــســی
فـــقـــط بـــرای [/COLOR][COLOR=#ff0000]یــــک نـــفـــر[/COLOR][COLOR=#000000]
امــــا
دلــت مـــیــگــیــرد وقــتــی یــادت مـــی افــتــد
کــــه هــــرکـــسی
مـمـــکن اســـت بـــخــوانــــد
جــــز آن [/COLOR][COLOR=#ff0000]یـــک نـــفـــر[/COLOR][COLOR=#000000]
.[/COLOR][COLOR=#000000]
.
.[/COLOR]
منــــُ دلـــ دیگهـ آخــر کاریمــ ..

با کسی دیگهـ کاری نداریمــــــ .......
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[COLOR=#000000][font=Arial Black:646d85f793][SIZE=4]این روزهایم به [/SIZE][/font:646d85f793][/COLOR][font=Arial Black:646d85f793][SIZE=4][COLOR=#ff0000]تظاهر[/COLOR][/SIZE][/font:646d85f793][COLOR=#000000][font=Arial Black:646d85f793][SIZE=4] می گذرد...
[/SIZE][/font:646d85f793][/COLOR][COLOR=#000000][font=Arial Black:646d85f793][SIZE=4]تظاهر[/SIZE][/font:646d85f793][font=Arial Black:646d85f793][SIZE=4] به بی تفاوتی...
[/SIZE][/font:646d85f793][font=Arial Black:646d85f793][SIZE=4]تظاهر[/SIZE][/font:646d85f793][font=Arial Black:646d85f793][SIZE=4] به بی خیالی...
[/SIZE][/font:646d85f793][/COLOR][COLOR=#0c0c0c][font=Arial Black:646d85f793][SIZE=4]تظاهر[/SIZE][/font:646d85f793][font=Arial Black:646d85f793][SIZE=4] به [/SIZE][/font:646d85f793][font=Arial Black:646d85f793][SIZE=4]شادی[/SIZE][/font:646d85f793][font=Arial Black:646d85f793][SIZE=4]...[/SIZE][/font:646d85f793][/COLOR][COLOR=#000000][font=Arial Black:646d85f793][SIZE=4]
[/SIZE][/font:646d85f793][font=Arial Black:646d85f793][SIZE=4]تظاهر[/SIZE][/font:646d85f793][/COLOR][COLOR=#000000][font=Arial Black:646d85f793][SIZE=4] به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست...
اما....
چه سخت می کاهد از جانم این نمایش ...[/SIZE][/font:646d85f793][/COLOR]
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[center:003b567f09][COLOR=#000000][SIZE=4][font=Century Gothic:003b567f09]خوابـــــــــــــــــید...

بدون "شب بخیر "


شاید می دانست بی او هیچ ساعتی از زندگی ام
[/font:003b567f09][/SIZE][SIZE=4][font=Century Gothic:003b567f09]
به خیر نیست...
.
.[/font:003b567f09][/SIZE][/COLOR][/center:003b567f09][center:003b567f09][SIZE=4][font=Century Gothic:003b567f09][COLOR=#5f497a]
[/COLOR][/font:003b567f09][/SIZE][/center:003b567f09][center:003b567f09][SIZE=4][font=Century Gothic:003b567f09][COLOR=#0c0c0c]
[/COLOR][/font:003b567f09][/SIZE][/center:003b567f09]
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[COLOR=#c00000][font=Book Antiqua:2d7f28d429][SIZE=4]حرفهایت ،
بوی [/SIZE][/font:2d7f28d429][/COLOR][COLOR=#ff0000][font=Book Antiqua:2d7f28d429][SIZE=4]دوستت دارم[/SIZE][/font:2d7f28d429][font=Book Antiqua:2d7f28d429][SIZE=4] [/SIZE][/font:2d7f28d429][/COLOR][COLOR=#c00000][font=Book Antiqua:2d7f28d429][SIZE=4]می دهد ...!
اما....
فكری برای چشم هایت بكن ...[/SIZE][/font:2d7f28d429][/COLOR]
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[COLOR=#632423][SIZE=3]از خطـ خطــے هایَـ ـم

ساده نـگــــــــذر . . . !

بــه یـاد داشتــــــہ باشـــــ . . .

اینــــ دلــنـوشــــــتــــــہ ـــها را

یکـــــ [/SIZE][/COLOR][SIZE=3][COLOR=#ff0000]دل[/COLOR][/SIZE][COLOR=#632423][SIZE=3]، نــوشـــــتــــــه. . . ![/SIZE][/COLOR][SIZE=3]
[/SIZE]
نمایه کاربر
Torshak
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 36784
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 27 آذر 1390, 12:00 am
تشکر کرده: 1737 دفعه
تشکر شده: 2756 دفعه

پست توسط Torshak »

[center:f22091f608][COLOR=#0C0C0C][SIZE=2][b:f22091f608]مرا با تو [COLOR=#C00000]پیوستنی [/COLOR]نیست

پیش از آنکه [COLOR=#C00000]بشکنی[/COLOR]

بی صدا [COLOR=#C00000]بگذر [/COLOR]از من

یکبار ولی مرا به نام [COLOR=#C00000]صدا کن[/COLOR]

!! تا بلند بلند [COLOR=#C00000]گریه کنم [/COLOR]حسرتت را

و یکبار [COLOR=#C00000]بخند[/COLOR]

خنده ات [COLOR=#C00000]زیباست[/COLOR]

خنده ات [COLOR=#C00000]آرامش [/COLOR]تمام بیقراری هاست

بیصدا [COLOR=#C00000]بگذر [/COLOR]از من

مرا با تو [COLOR=#C00000]پیوستنی [/COLOR]نیست

[COLOR=#C00000]یکبار [/COLOR]ولی

با نوای [COLOR=#C00000]سه تارت[/COLOR]

[COLOR=#C00000]کوچه [/COLOR]را در هم بریز و [COLOR=#C00000]مرا[/COLOR]

تا بلند بلند [COLOR=#C00000]برایت [/COLOR]بخوانم

! آواز [COLOR=#C00000]کوچه گردی[/COLOR] های شبانه ات را

خوش به [COLOR=#C00000]حالت[/COLOR]

!! [COLOR=#C00000]تو[/COLOR]- لا اقل- [COLOR=#C00000]مرا داری[/COLOR][/b:f22091f608][/SIZE][/COLOR][/center:f22091f608][SIZE=2]

[/SIZE]
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[center:04004d74ef][font=Comic Sans MS:04004d74ef][SIZE=3][COLOR=#c00000]شیــــرین[/COLOR][/SIZE][/font:04004d74ef][COLOR=#0c0c0c][font=Comic Sans MS:04004d74ef][SIZE=3] بهانه بود !
[/SIZE][/font:04004d74ef][/COLOR][font=Comic Sans MS:04004d74ef][SIZE=3][COLOR=#c00000]فرهـــاد[/COLOR][/SIZE][/font:04004d74ef][COLOR=#0c0c0c][font=Comic Sans MS:04004d74ef][SIZE=3] تیشه میزد تا نشنود
صدای مردمانی که در گوشش میخواندند
[/SIZE][/font:04004d74ef][/COLOR][font=Comic Sans MS:04004d74ef][SIZE=3][COLOR=#ff0000]دوستـــــت ندارد..[/COLOR][/SIZE][/font:04004d74ef][/center:04004d74ef]
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[center:d1058a2454][COLOR=#002060]بــه بـــــودن هـــا ، دیـــر عـــادتـــ کن... !


و بــه نبــودن هـا ، زود ...!آدم هــا ، نـبودن را بهـتر بلـدنـــد !![/COLOR][/center:d1058a2454]
منــــُ دلـــ دیگهـ آخــر کاریمــ ..

با کسی دیگهـ کاری نداریمــــــ .......
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[COLOR=#000000]زنـدگــی به مـَن آموختـ ...


هیــچ کَـس شبیـه حرَفهـایـش نـیـسـتـ ...[/COLOR]
منــــُ دلـــ دیگهـ آخــر کاریمــ ..

با کسی دیگهـ کاری نداریمــــــ .......
نمایه کاربر
Torshak
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 36784
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 27 آذر 1390, 12:00 am
تشکر کرده: 1737 دفعه
تشکر شده: 2756 دفعه

پست توسط Torshak »

[center:854b837107][COLOR=#0C0C0C][SIZE=2][b:854b837107]تو همچون [COLOR=#C00000]دیگران [/COLOR]رفتی ، ولی من همچنان [COLOR=#C00000]ماندم[/COLOR]
چنان که آمدم تا [COLOR=#C00000]انتهای داستان [/COLOR]ماندم

مرا [COLOR=#C00000]تنها [/COLOR]رها کردی شبی و بی خبر [COLOR=#C00000]رفتی[/COLOR]
[COLOR=#C00000]بلاتکلیف[/COLOR]، من بین زمین و آسمان [COLOR=#C00000]ماندم[/COLOR]

[COLOR=#C00000]تو را [/COLOR]گم کرده ام آنگونه که گم کرده ام [COLOR=#C00000]خود [/COLOR]را
نشانی نیست از تو آنچنان که [COLOR=#C00000]بی نشان[/COLOR] ماندم

[COLOR=#C00000]تو [/COLOR]با اسب سفید بال دار آرزو [COLOR=#C00000]رفتی[/COLOR]
و [COLOR=#C00000]من [/COLOR]با چرخش کالسکه در نقش جهان [COLOR=#C00000]ماندم[/COLOR]

نه حالا ، بلکه [COLOR=#C00000]عمری [/COLOR]با دل من این چنین بودی
نبودی هر زمان بودم ، [COLOR=#C00000]نماندی [/COLOR]هر زمان ماندم

به اخم خود به من گفتی که [COLOR=#C00000]از پیشم برو[/COLOR] ! رفتم
ولی با [COLOR=#C00000]چشم هایت[/COLOR] لحظه ای گفتی بمان! [COLOR=#C00000]ماندم[/COLOR]

اگر [COLOR=#C00000]بار گران[/COLOR] بودی... اگر [COLOR=#C00000]نامهربان [/COLOR]بودی ...
[COLOR=#C00000]تو گفتی[/COLOR] می روی اما من ای [COLOR=#C00000][COLOR=#0C0C0C]نامهربان [/COLOR]ماندم[/COLOR] ![/b:854b837107][/SIZE][/COLOR][/center:854b837107][SIZE=2]

[/SIZE]
نمایه کاربر
_Ma3Ti_
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 17588
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 شهریور 1390, 12:00 am
محل اقامت: •●• HeLL •●•
تشکر کرده: 1061 دفعه
تشکر شده: 1775 دفعه

پست توسط _Ma3Ti_ »

[center:916bbe7e2b][COLOR=#000000]בرستــــــ زمـــانــے کــﮧ ...

ســـــرت بـا جــاے בیـگـــرے گـــرم اســــتـــــ...

[/COLOR][COLOR=#ff0000]בل مــــטּ [/COLOR] [COLOR=#000000]همـــــیـنــجـــــــا[/COLOR][COLOR=#0070c0] یـــــخ[/COLOR][COLOR=#000000] مـی زنــב!

چـــــﮧ فـاصــــلـــــه ے زیـاבے اســـتــــــ...

از ســـــر [/COLOR][COLOR=#ff0000]تــــــ♥ــــــو [/COLOR][COLOR=#000000]تــا [/COLOR][COLOR=#ff0000]בل [/COLOR][COLOR=#000000]مـــــــــטּ![/COLOR][/center:916bbe7e2b][center:916bbe7e2b][COLOR=#000000]
[/COLOR][/center:916bbe7e2b][center:916bbe7e2b][COLOR=#000000]
[/COLOR][/center:916bbe7e2b][center:916bbe7e2b][img:916bbe7e2b]http://upload.tehran98.com/images/0gsl0pnje4k0rw27ygr.jpg[/img:916bbe7e2b][COLOR=#000000]
[/COLOR][/center:916bbe7e2b]
منــــُ دلـــ دیگهـ آخــر کاریمــ ..

با کسی دیگهـ کاری نداریمــــــ .......
نمایه کاربر
Torshak
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
پست: 36784
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 27 آذر 1390, 12:00 am
تشکر کرده: 1737 دفعه
تشکر شده: 2756 دفعه

پست توسط Torshak »

[center:62d7732305][COLOR=#0C0C0C][SIZE=2][b:62d7732305][COLOR=#C00000]تنهایی [/COLOR]های من پایانی ندارد از [COLOR=#C00000]دیروز تا فردا[/COLOR]

بر [COLOR=#C00000]بوم دل[/COLOR] تنهایی را نقش زده ام [COLOR=#C00000]تنهایی [/COLOR]را

بوییده ام تنها یی را در کنج [COLOR=#C00000]دل نهاده ام[/COLOR]

و اکنون از تنهاییهای [COLOR=#C00000]دل می نگارم[/COLOR][/b:62d7732305][/SIZE][/COLOR][/center:62d7732305][SIZE=2]

[/SIZE]
موضوع جدید ارسال پست