صفحه 1 از 32

~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: جمعه 1 آذر 1392, 6:53 pm
توسط meli021
[CENTER][FONT=arial][COLOR=seagreen]خـــدایــا[/COLOR][/FONT]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial]مـگـــر نمــیبـیـنـــی[/FONT]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial]هـر شــــب نـبـودنـــــم را بـرایـت پـُســت مـــیگــــذارم؟[/FONT]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial]پـــس چـــرا لایـــک نـمـی کـــنی؟![/FONT]

[FONT=arial]عشق مانند[COLOR=deepskyblue] بـــــاران است …
آنگاه که نیست همه آرزویش را دارند و وقتی هم که میاید همه میگریزند …


[/COLOR]
[/FONT]
دلم میخواهد کسی باشد
خوب باشد
مهربان باشد
بس باشد
و همه ی این بودن*هایش
فقط برای من باشد …
فقط برای من !
[/CENTER]

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: جمعه 1 آذر 1392, 6:55 pm
توسط meli021
[CENTER][FONT=arial][COLOR=black]جمعـه ام[/COLOR][/FONT]
[FONT=arial]نمنـاک غـم روزهـای رفـتـه و[/FONT]
[FONT=arial]چـشم انتظـار شنبـه هـای [COLOR=black]ملـول ...[/COLOR][/FONT]
[FONT=arial]خستـه ام ازیـن[COLOR=black] تـقـویـم پُـر تـکـرار ![/COLOR][/FONT][/CENTER]

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: جمعه 1 آذر 1392, 6:57 pm
توسط liza1992

به سلامتی رسم زمونه....
که آدمها ساده میان، ساده میرن، ولی حق خیلی ها ساده رفتن نبود!!!

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: جمعه 1 آذر 1392, 7:00 pm
توسط meli021
[CENTER][FONT=microsoft sans serif]چشـم هــايــم را بـِ ـشــنــو[/FONT]
[FONT=microsoft sans serif][/FONT]
[FONT=microsoft sans serif]دهــانــم پــر از سکــوت اســت!!!؟[/FONT][/CENTER]

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: جمعه 1 آذر 1392, 7:01 pm
توسط meli021
[CENTER][FONT=Georgia]یاد گرفتـــه ام[/FONT]
[FONT=Georgia]انسان [COLOR=DeepSkyBlue]مدرنـــی باشــــم[/COLOR][/FONT]
[FONT=Georgia]و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم[/FONT]
[FONT=Georgia]بـه جای[COLOR=DeepSkyBlue] بغـــــض و اشــــک[/COLOR][/FONT]
[FONT=Georgia]تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه[/FONT]
[FONT=Georgia]هوای بـــد ایــن [COLOR=DeepSkyBlue]روزهــا[/COLOR][/FONT]
[FONT=Georgia]آدم را افســــــــرده میکنـد . . . ![/FONT]
تصویر[/CENTER]

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: جمعه 1 آذر 1392, 7:06 pm
توسط elham1369
[FONT=Arial]


دردم این نبودکه منو دوستم نداره دردم این بود..."درکش"به "دردم" نرسید...!!!
[/FONT]


ملینای عزیز مرسی بابت تایپیک بسیار زیبات تصویر

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: چهارشنبه 13 آذر 1392, 5:46 pm
توسط meli021
elham1369 نوشته شده:[FONT=Arial]


دردم این نبودکه منو دوستم نداره دردم این بود..."درکش"به "دردم" نرسید...!!!
[/FONT]


ملینای عزیز مرسی بابت تایپیک بسیار زیبات تصویر
پ

قربووووووووووووووووونت عزیزم تصویر تصویر

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: چهارشنبه 13 آذر 1392, 5:53 pm
توسط meli021
[CENTER][FONT=arial][COLOR=seagreen]خـــدایــا

مـگـــر نمــیبـیـنـــی

هـر شــــب نـبـودنـــــم را بـرایـت پـُســت مـــیگــــذارم؟

پـــس چـــرا لایـــک نـمـی کـــنی؟![/COLOR]
[/FONT]
[/CENTER]

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: چهارشنبه 13 آذر 1392, 5:58 pm
توسط meli021
[CENTER][FONT=arial]عشق مانند[COLOR=deepskyblue] بـــــاران است …[/COLOR][/FONT]
[FONT=arial]آنگاه که نیست همه آرزویش را دارند و وقتی هم که میاید همه میگریزند …[/FONT][/CENTER]

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: چهارشنبه 13 آذر 1392, 5:59 pm
توسط meli021
[CENTER][FONT=Comic Sans MS][COLOR=Red]نَــفَـــس مــیــکِـــشَـــم ؛[/FONT][/COLOR]
[FONT=Comic Sans MS] تــا بــــه جــــای مُــــرده هـــا [COLOR=Red]خـــاکَـــم نَـکُــنَــنــد... ؛[/FONT][/COLOR]
[FONT=Comic Sans MS]ایــنگــــونـــه اَســت حـــالِ [COLOR=Red]مَــــن... !
تصویر
[/FONT][/COLOR][/CENTER]

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: چهارشنبه 13 آذر 1392, 6:00 pm
توسط meli021
[CENTER][FONT=Georgia][زِنـــدِگـﮯ دَر [COLOR=DeepSkyBlue]اَعماقِ عادَت ها[/COLOR][/FONT]
[FONT=Georgia][/FONT]
[FONT=Georgia]هیج فــَــرقـﮯ با [COLOR=DeepSkyBlue]مـَـرگ نـَــدارد...[/COLOR][/FONT]
[FONT=Georgia][/FONT]
[FONT=Georgia]تــــو [COLOR=DeepSkyBlue]مـُـــردِه اﮮ[/COLOR][/FONT]
[FONT=Georgia][/FONT]
[FONT=Georgia]فـَـقـَــط [COLOR=DeepSkyBlue]مـَـعناﮮ مــَــرگ را نـِمـﮯ دانـﮯ....[/COLOR][/FONT]
تصویر[/CENTER]

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: چهارشنبه 13 آذر 1392, 6:05 pm
توسط Matin76
تصویر
[HR] [CENTER][SIZE=120]چه[COLOR=DarkOrchid] بگویم که ضربه ی آخر را،

خدایم" زد!

آن زمان که برای رفتنت استخاره کردی و "خوب" آمد...
[/COLOR][/SIZE][/CENTER]

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: چهارشنبه 13 آذر 1392, 6:10 pm
توسط Matin76
[CENTER][FONT=arial][B]●زِنـدگــیــ بهـ مـن آموخـتـــ ...●[/FONT][/B]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial][B]●بآخـتــــــم تآ בلـخــوشــــــتــ کـُـــــنَم!●[/FONT][/B]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial][B]●بـــــــرگ بَرَنـבه اَتــ سآבگیــــــم نبوב ، בلــ پآکــمــ بــــــوב ...●[/FONT][/B]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial][B]●چـــون پـــــــآیــ مَـن بـهـ تیغــ کســــــآنیــ زَخــمــ بَرבآشتــ کـهـ●[/FONT][/B]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial][B]●اَز آنہـــــــــآ اِنتِظآر مـحــبتــ בآشتَمــ●[/FONT][/B]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial][B]●زِنـבگیــ بهـ مَـنــ آموخـــتـــ●[/FONT][/B]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial][/FONT]
[FONT=arial][B]●هــیــــچــ کــــــســ شَبیـهـ حـرفہــــــــآیَشــ نیستـ ... ●...[/FONT][/B][/CENTER]

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: چهارشنبه 13 آذر 1392, 6:18 pm
توسط Matin76
[HR] [CENTER][FONT=Arial]


چه لحظه ی قشـــــــنگیه که
[/FONT]
[FONT=Arial]بعد از کلی صــــــبر ... .[/FONT]
[FONT=Arial]"عشقــــــــــت " ..[/FONT]
[FONT=Arial]بشه ...[/FONT]
[FONT=Arial]"همســـــــــــــرِت"... .[/FONT]
[FONT=Arial]مگه نه ؟[/FONT][/CENTER]
[FONT=Arial]تصویر[/FONT]

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: چهارشنبه 13 آذر 1392, 6:19 pm
توسط Matin76
[HR]


[FONT=Arial Black] ♥♥چــشــمانــت[/FONT]

[FONT=Arial Black] در حصــار هــم که باشــنــد،[/FONT]


[FONT=Arial Black] آشــوب*گــــرانــی هســتنــد[/FONT]


[FONT=Arial Black] که هــرکودتایی را رهبــری مـی کنند[/FONT]


[FONT=Arial Black] بـــرای تصــاحــب دلــم!

[/FONT]
تصویر

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: چهارشنبه 13 آذر 1392, 6:20 pm
توسط Matin76
از تکرار "בوستت בارم" خسته شـבم!

کمــے هم تو بگو , تا مـטּ ناز کنم! نترس!

باورم نمیشوב...


تصویر

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: چهارشنبه 13 آذر 1392, 6:21 pm
توسط Matin76
[FONT=Arial][B]
گر تو آزاد نباشی، همه دنیا قفس است...!

تا پر و بال تو و راه تماشا بسته ست،

هر کجا هست، زمین تا به ثریا قفس است...!

تا که نادان به جهان حکمروایی دارد،

همه جا در نظر مردم دانا قفس است...!

تصویر
[/FONT][/B]

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: چهارشنبه 13 آذر 1392, 6:22 pm
توسط Matin76
[CENTER][FONT=arial]دستهــايم را محکمتر بگيـر

من هنوز هم نميخواهــم

تورا...

به دست خاطرات بسپارم...[/FONT][/CENTER]

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: پنج‌شنبه 14 آذر 1392, 12:57 am
توسط Ho3eN
[CENTER]

تصویر[/CENTER]

Re: ~~~♥●•٠·˙ حــــرف دل♥●•٠·˙ ~~~

ارسال شده: پنج‌شنبه 14 آذر 1392, 1:05 am
توسط samia
[CENTER]تصویر [/CENTER]