دانلود نوحه های حاج سید مهدی میرداماد شب ششم محرم ۹۵ ✔️️

دانلود نوحه هایحاج سید مهدی میرداماد شب ششم محرم ۹۵

Mirdamad Shab 6 Moharram 1395


sample11


لیست نوحه های حاج سید مهدی میرداماد شب ششم محرم ۹۵

Mirdamad Shab 6 Moharram 1395

حاج سید مهدی میرداماد بخش اول| بر سینه می فشارم زانوی غم را

حاج سید مهدی میرداماد بخش دوم| عسل سرخ شهادت چقدر شیرین است

حاج سید مهدی میرداماد بخش سوم| هل من مبارز یا ایها الناس

حاج سید مهدی میرداماد بخش چهارم| قاسم آمد به میدان

حاج سید مهدی میرداماد بخش پنجم| تو خواستی کمی زکار عشق سر در آوری

حاج سید مهدی میرداماد بخش ششم| مردی از آسمون میاد حجت الله عالمه

حاج سید مهدی میرداماد بخش هفتم| حب الحسین اجننی

 

دانلود بصورت یکجا

 Mirdamad-Shab6Moharram1395.zip41.3 MB2016-10-09

دانلود بصورت تکی

 Mirdamad-Shab6Moharram1395[01].mp37.4 MB2016-10-09
 Mirdamad-Shab6Moharram1395[02].mp39.4 MB2016-10-09
 Mirdamad-Shab6Moharram1395[03].mp37 MB2016-10-09
 Mirdamad-Shab6Moharram1395[04].mp35.2 MB2016-10-09
 Mirdamad-Shab6Moharram1395[05].mp35.5 MB2016-10-09
 Mirdamad-Shab6Moharram1395[06].mp34.5 MB2016-10-09
 Mirdamad-Shab6Moharram1395[07].mp34.1 MB2016-10-09

 

 تکصدا » دانلود آهنگ جدید » دانلود نوحه های حاج سید مهدی میرداماد شب ششم محرم ۹۵ ✔️
00:0000:0000:00