بهزاد پکس آهنگ اشکاتو پاک کن ✔️

آهنگ جدید و فوق العاده زیبا از بهزاد پکس به اسماشکاتو پاک کن

+ متن آهنگ


sample11


فرمت : Mp3 / کيفيت : 320Kbps

Download

فرمت : Mp3 / کيفيت : 128Kbps

Download

 

متن آهنگ جدید بهزاد پکس اشکاتو پاک کن

صدام در نمیاد گوشم کیپه فحش نده

اینجا جنگله مگه نه دورم پره دشمنه

اینکه نخوری میخورن این راسته خب

مغزم ضعف داره چیزی بگو گشنمه

داد بزن دیگه توام مثله من بریدی

دارم در گوشت میگم نپرس چرا قصه میگی

اینجا تاریکه خوب ببین خودمو خودتیم

واسه یکم روشنایی بگو چرا تز نمیدی

عکسامو بسوزونم اینجوری گرممونم میشه

با یه مهره ی سوخته دارم سر میکنم میگه

چیه تاریکه نشناختی اینجا زیرزمینه ببین

توام برو بالا رفیق منم نردبونم دیگه

تو شهر من آدماش معرفت ندارن واسه همین چیزا حوصله مشورت ندارم

اینکه بمونم یا برم همین وسط غرقم اینقدر بدبختی دارم بگم اشکتم درارم

بهزاده دیروز مرده ولی عزا نگرفته

گفتم فلانی رو ولش به خدا اگه امشب نفسم بره نیاد کسی عین خیالش نیست

سرم رو زمینه سفته پس دنباله بالشت نیست

این دیوونه کارش نیست مهر مجوز نخورده

سرشو به باد میده آخر اون زبونی که تنده

من هنرمندم مادر اینو تو میگی خوب اینجا هنر من یه اثر توبیخی شد

اشکاتو پاک کن حرفایه نگفته رو خاک کنیم بارمون سنگینه باید چمدونو ساک کنیم

برج میلادو بیخیال زیر زمین ستاره ایم یه عمریه که دیوونه رپو راک شدیم

اشکاتو پاک کن حرفایه نگفته رو خاک کنیم

بارمون سنگینه باید چمدونو ساک کنیم

برج میلادو بیخیال زیر زمین ستاره ایم

یه عمریه که دیوونه رپو راک شدیم

یادته بچه بودم نذاشتی من بفهمم فقرو

همه درد داشتیم نذاشتی من بفهمم دردو

بابارو دیدی چقد زود پیر شده

نمیخوام یه روز بیام کسی بگه دیر شده

من از خونه رفتم تا دست پر بیام

پسرت خیلی وقته از این دنیا سر شده

من ساختم خودمو دیدی مرد شدم آخر

یه روزی برمیگردم واسم گریه نکن خواهر

هنوز نمردم که یه تنه میرم جلو نترس

گفتی اخم نکن داداش دیدی خندیدم آخر

راستی یه چی بگم من تنها نیستم دیگه

یه ملت باهاشن اونکه نمیکردن باور

بچگیامو یادته کسی بازیم نمیداد

اینقدر بازی کردن باهام دلم بازیم نمیخواد

راستی خیلی شکستما اینو به مادرم نگو

عشقمو میگفتم یادته اونم رفت آخرم نموند

ولی به مادرم نگو دلش میشکنه خوب

من از جایی بریدم اخر که راحتم نبود

الان بهترم خدارو شکر درد دارم یکم

اونم از گذشتمه ولی مرد دارم میشم

به اسمت قسم میام نمیذارم دیر بشه

روحم یخ زده از شبایه سرد دارم میگم

از اینجا و زیرزمین ولی میگیرم حقمو

کم نمیارم چون همیشه درد دارم ..

اشکاتو پاک کن حرفایه نگفته رو خاک کنیم بارمون سنگینه باید چمدونو ساک کنیم

برج میلادو بیخیال زیر زمین ستاره ایم یه عمریه که دیوونه رپو راک شدیم

اشکاتو پاک کن حرفایه نگفته رو خاک کنیم

بارمون سنگینه باید چمدونو ساک کنیم

برج میلادو بیخیال زیر زمین ستاره ایم

یه عمریه که دیوونه رپو راک شدیم

اگه کسی رو دوست نداری دوست نداشته باش فحش نده

حرفای بهترم میشه زد اگه کسی هول نشه

اینقد بد نیستیم بدی رو اون ذهنه تو میسازه

مغز من ضعف داره چیزی بگو گشنشه

خیلی حرفارم نزدما ولی بعدا میگم

 00:0000:0000:00